DSC_4944

Ämnets syfte

Eurytmi skapades under 1910-talet av Rudolf Steiner och har ända sedan Waldorfskolans tillkomst 1919 varit ett obligatoriskt ämne i kursplanen.

Vi har i detta ämne en ny rörelsekonst, som står i nära samband med poesi och musik. Den enskilda karaktären hos såväl de olika ljuden som tonerna uttrycks i rörelser, så att språket och musiken "blir synliga“. Rörelserna är beroende av det hörbara, objektiva ordet och den musikaliska klangen, men lika mycket av en inre, själslig aktivitet hos den utövande. Hela den rikedom som språket och musiken innehåller kan återfinnas i människans rörelseförmåga, då hon utövar den i grupp eller ensam. Därigenom har eurytmin sin pedagogiska uppgift. Den verkar främjande och berikande på hela människan. Förutom att den gör henne fysiskt skickligare, övar den hennes uppmärksamhet inför medmänniskan och stärker livsglädjen och viljan.