DSC_4944

Litteratur om eurytmi, eurytmipedagogik, eurytmididaktik, waldorfpedagogik

Avhandlingar

Vetenskapliga artiklar

Forskningsbaserad litteratur

Examensarbete vid Kungliga Musikhögskolan av Saga Blomberg
"Eurytmi – en rörelsekonst
en jämförande studie av tre eurytmisters syn på sin konstart"
www.diva-portal.org/smash/get/diva2:449909/FULLTEXT01.pdf

Övrig litteratur

Litteratur om eurytmipedagogik

 • ”Die Stabübungen Rudolf Steiners für die Eurytmie”: Rosemaria Bock
 • ”Bewegt ins Leben - Eurythmie in den Klassen 1 bis 4”: Helga Daniel
 • ”Übung macht den Meister - Eurythmie in Klassen 5 bis 8”: Helga Daniel
 • ”Lebendiger Eurythmie-Unterricht”: Hilde Müller
 • ”Come Unto These Yellow Sands”: Molly von Heider

Litteratur om eurytmi

 •  ”Eurytmi som synligt språk”: Rudolf Steiner
 •  ”Toneurytmi”: Rudolf Steiner
 •  ”Die Entstehung und Entwickelung der Eurythmie”: Rudolf Steiner
 •  ”Die Grund- Elemente der Eurythmie”: Annemarie Dubach-Donath
 •  ”Eurythmie Erinnerungen”: Annemarie Dubach-Donath
 •  ”En eurytmists minnen av Rudolf Steiner": Annemarie Dubach-Donath
 •  ”IAO und die eurythmischen Meditationen”: Werner Barfod
 • "Eurytmins väsen- det förgångnas rötter och framtidens verklighet": Michael Debus
 • "Eurytmin i danshistoriskt perspektiv": Hans Fors. Nu finns boken om Eurytmins tillkomst i danshistoriskt perspektiv. Boken är på tyska. Bokens titel är: ”Geschichte der Eurythmie im tanzhistorischen Kontext”. Hans kommer att presentera boken 23 september 19.00 på Kulturhuset i Järna.

Boktipset


Den eigenen Eurythmieunterricht erforschen:
Reihe Beiträge zur Eurythmiepädagogik - Aus der Forschungsarbeit an der Alanus Hochschule Bd. 1 (Taschenbuch)
von Stefan Hasler (Herausgeber), und andere.
 

Wer sich bewegt, kommt zu sich selbst - eurythmie für jeden Tag
av Sivan Karnieli
Läs mer här:
Boken finns att köpa genom Bokus och Adlibris.

Sett & hört

En artikel om skoleurytmifestivalen 2015, ur tidskriften "På Väg".

"Rörelserna bli ett sätt att mötas", artikel i Lärarnas Nyheter. Läs här