DSC_4944

Föreningens ändamålsparagraf lyder:

 

Föreningens ändamål är att:
  • Tillvarata och verka för eurytmipedagogik, med utgångspunkt i den eurytmi som började utforskas 1912 av Rudolf Steiner och Lory Maier Smits, och från 1919 som ämnesundervisning i första waldorfskolan.
  • Värna om eurytmi som skolämne i alla skolformer. Främja eurytmiämnets utveckling och undervisning genom att stödja och bedriva forskningsbaserad kunskaps och praxisutveckling inom eurytmiämnets pedagogik och didaktik.
  • Arrangera kunskaps- och praxisutvecklande kompetensutvecklande utbildning, exempelvis som kurser, konferenser, studiedagar, fortbildning, handledning.
  • Handha arbetsmiljöfrågor som rör eurytmipedagogisk undervisning och verka för ändamålsenliga arbetsvillkor för eurytmilärare, medverkande kollegor, barn, elever och andra deltagare
  • Verka för eurytmipedagogiskt samarbete med relevanta samverkansparter, såväl nationellt som nordiskt och internationellt.
  • Verka för insamling av eurytmipedagogiskt material samt översättning och publicering inom eurytmipedagogik.

Vill du bli medlem?
Medlemsavgift 200 kr/år
Plusgiro: 659114-3